ИТХ
БАТСАЙХАН

Лхам БАТСАЙХАН

Дарга
Мэргэжил: Эрх Зүйч Төрийн захиргаа

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хэнтий Аймгийн шүүх
Нарийн Бичгийн дарга
1992-01-01 — 1996-01-01
— Төрийн албанд
Шийдвэр гүйцэтгэгч
1997-05-01 — 2001-01-01
— Төрийн албанд
Хэлтсийн дарга
2001-01-01 — 2004-01-01
— Бусад
ХЭНТИЙ АЙМАГ МАН-ХОРОО
ДЭД ДАРГА
2004-01-01 — 2013-01-01
— Төрийн албанд
Дарга
2016-06-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.