ИТХ
ШИНЭБАЯР

Ширнэн ШИНЭБАЯР

Тахилагт тосгоны захирагч
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Авто сургууль
Хууль дүрмийн багш
2009-01-01 — 2010-01-01
— Хувийн хэвшил
Элгэн ХХК
Нярав
2010-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Хэнтий Шүүхийн шинжилгээний алба
Нярав
2015-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Хэрлэн сумын ИТХ
Төлөөлөгч
2017-01-01 — 2019-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.