ИТХ
ЧИНБАТ

Чадраабал ЧИНБАТ

Аячук ХХК-д зөвлөх
Мэргэжил: Газар зохион байгуулагч Төрийн захиргааны менежер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Бэрх хотын ЗАА-нд Тамгын дарга
2002-12-29 — 2009-05-18
— Төрийн албанд
Бэрх хотын Захирагч
2009-05-18 — 2012-12-26
— Төрийн албанд
Бэрх ЗДТГ
Бэрх хотын Захирагч
2017-01-21 — 2021-10-18
— Төрийн албанд
МИАТ ТӨХК
Зорчигч үйлчилгээний хэлтсийн дарга
2021-12-10 — 2022-05-18
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Төсөл хариуцсан зөвлөх захирал
2022-06-15 — 2023-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.