ИТХ
ИДЭРБАТ

Цагаанхүү ИДЭРБАТ

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Улс төрийн ажилтан
Хэнтий аймгийн МАН-ын хороо
Улс төрийн ажилтан
2003-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Хэрлэн сум ЗДТГ
Хэрлэн сумын Засаг даргын орлогч
2008-01-01 — 2012-01-01
— Бусад
Хэнтий аймгийн МАН-ын хороо
Дэд дарга
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Хэрлэн сум ЗДТГ
Чингис хотын захирагч
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Хэнтий ЗДТГ
Хэнтий аймгийн Засаг дарга
2020-01-01 — 2021-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2021-10-21 —
— Бусад
Хэнтий аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Хэнтий аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч
2004-10-01 — 2021-10-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.