ИТХ
ТӨГӨЛДӨР

Эрдэнэ-Очир ТӨГӨЛДӨР

Засаг даргын орлогч
Мэргэжил: эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
зх-ны 232 дугаар анги
тоо бүртгэгч
2010-10-01 — 2011-10-01
— Төрийн албанд
Засаг даргын тамгын газар
Засаг даргын орлогч
2016-11-02 —
— Төрийн албанд
Засаг даргын тамгын газар
Нийгмийн бодлогын түшмэл
2011-11-01 — 2015-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.