ИТХ
БАЙГАЛЬ

Гомбодорж БАЙГАЛЬ

ИТХурлын дарга
Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Олон нийтийн хаяг:
Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
нярав, бичиг хэрэг
1995-08-10 — 1999-09-10
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Эрхлэгч
2008-03-03 — 2020-11-05
— Улс төрийн ажилтан
Батширээт ИТХ
дарга
2020-11-03 — 2024-11-10

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.