ИТХ
ЭНХТӨР

Жигмэд ЭНХТӨР

Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
хаан банк
нябо
2007-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
багийн засаг дарга
2008-01-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
орлогч дарга
2009-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
нябо
2014-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
засаг дарга
2016-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.