ИТХ
БАТГЭРЭЛ

Чулуунбат БАТГЭРЭЛ

Газрын дарга
Мэргэжил: Уул уурхайн инженер

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Бор өндөр УБҮ
Цахилгаанчин
2004-01-01 — 2005-01-01
— Бусад
Хэнтий ЦТСС
Борлуулалтын Техникч
2005-01-01 — 2006-01-01
— Бусад
ӨХ Дэд станц
Ээлжийн инженер
2006-01-01 — 2007-01-01
— Хувийн хэвшил
Монгол шуудан,Хадгаламж банк
Оффис менежер теллер ЭЗ ТТХМ
2007-04-19 — 2011-11-01
— Төрийн албанд
Хэнтий Мэргэжлийн хяналтын газар
Улсын байцаагч
2012-02-01 — 2016-07-01
— Бусад
Хэнтий Орон нутгийн өмчийн алба
Газрын захирал
2016-01-16 — 2021-11-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.