МАН-ын хороо
ХЭРЛЭНЧУЛУУН

Гантөмөр ХЭРЛЭНЧУЛУУН

Хэнтий Аймгийн ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: Судлаач багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Хэнтий Аймаг МАН-хороо
Дэд дарга
2013-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Хэнтий Аймаг ИТХ
Нарийн бичгийн дарга
2008-01-01 — 2013-01-01
— Төрийн албанд
Мэргэжилтэн
2001-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Засаг даргын Орлогч дарга
2016-08-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.