МАН-ын хороо
БАТЦООЖ

Цэрэнсамбуу БАТЦООЖ

Сумын засаг дарга
Мэргэжил: багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:

Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын засаг даргын тамгын газар
Сумын засаг дарга
2016-11-17 —
— Хувийн хэвшил
Хан Хэнтий
багш
2010-05-01 — 2016-02-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.