МАН-ын хороо
ЭНХ-ЭРДЭНЭ

Баттулга ЭНХ-ЭРДЭНЭ

Хэнтий аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хэнтий Хүүхэд,гэр бүл хөгжил хэлтэс
Дарга
2016-12-26 — 2022-02-26

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.