МАН-ын хороо
ГАНХҮЛЭГ

Мөнгөнцог ГАНХҮЛЭГ

ХХААХҮ-ийн дэд сайд, СДМОХ-ны ерөнхийлөгч
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага, маркетинг

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Шинэ дэлхий ТВ
Төлөвлөлтийн менежер
2013-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
ЗГХЭГ
Даргын зөвлөх
2019-01-01 —
— Бусад
Социал Демократ Монголын Оюутны Холбоо
Ерөнхийлөгч
2022-04-15 — 2022-10-15
— Хувийн хэвшил
Ашдын түүчээ ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2015-01-01 — 2019-01-01
— Хувийн хэвшил
Анд Контент Групп ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2019-01-01 — 2019-01-01
— Улс төрийн ажилтан
Монгол Ардын намын УЗ-н ажлын алба
Улс төрийн бодлогын газрын дарга
2021-03-03 — 2023-03-03

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.